Jara Christensen


Metro Region: Oklahoma City, OK

Address: Bixby, Oklahoma 74008

Gender: Female

Birthday: June 30